Skip to main content

COVID-19 Effects on Urban Goods Distribution

Läs mer om hur du kan bidra till framtidens hållbara transporter på bara 10-15 minuter!
Read more about how you can contribute to the future of sustainable freight transport in just 10-15 minutes!

Direct links to the survey:

Svenska
English
Italiano 

Undersökning om effekter på urbana godstransporter

Information in English below

Under corona-krisen har vårt samhälle, och inte minst våra godstransporter förändrats dramatiskt. Vissa transporter har minskat, andra har ökat. Aktiviteter som tidigare utfördes fysiskt har bytts mot digitala aktiviteter. Bortom corona-krisen har vi också utmaningar att ställa om till ett hållbart samhälle som möter klimatmålen. I den här enkäten  ber vi dig som jobbar inom företag som har leveranser och transporter i städer svara på några frågor om er verksamhet före och under corona-krisen. Alla svar är anonyma, och efter studien sammanställer vi en rapport som vi delar med alla som deltagit. Det tar ca 10-15 minuter, och ditt svar är mycket viktigt för att bygga kunskap om framtidens hållbara transporter!

Till enkäten

A study: How has urban freight distribution been effected by the corona crisis?

During the corona crisis, our society and not least our freight transport system, has changed dramatically. Certain freight operations have decreased, whilst other have increased. Activities that until this point were carried out physically have now transitioned to digital solutions.

Aside from the corona crisis, we also have the challenge of creating a sustainable society that meets our climate goals.

In this survey , we ask those of you that work within companies performing transport activities within urban environments to answer a few questions about how you performed operations before, and how you perform them now during the crisis. All answers are anonymous and after the study we will compile a report that is to be shared with all participants. It takes around 10-15 minutes and your answers are of great importance in building knowledge around the future of sustainable transport.

To the survey

Page responsible:pernestal@kth.se
Belongs to: Integrated Transport Research Lab (ITRL)
Last changed: Jun 12, 2020