Skip to main content

Ansökningsinbjudan till projektet ECCENTRIC

Published Sep 05, 2017

KTH och Stockholms stad samarbetar för en hållbarare och effektivare stad med särskilt fokus på transporter. KTH bjuder härmed in leverantörer till EU- projektet "ECCENTRIC WP6 Clean vehicle".

Projektet innefattar bl. a. :

  • Framtagande och drift i verkliga transportuppdrag av Plugin-elektrisk lastbil för Emmisionsfria Off-Peak distributionskilometrar med tung lastbil i Stockholm City under 2018-2019.
  • Anpassning av fordon med plugin-elektrifiering med lastkaj-laddning för att uppnå emmisionsfri city- distribution nattetid (kl. 22-06).

Med denna inbjudan avser KTH att bjuda in leverantörer att ansöka om att få delta i den dialog som kommer att utgöra underlag för upphandling av detta projekt.

Upphandlingen genomförs som en konkurrenspräglad dialog enligt 20 § kap. 6 LOU (2016:1145). Konkurrenspräglad dialog innebär: Individuell dialog mellan KTH och leverantörer genomförs innan anbuden lämnas och utvärderas, i syfte att identifiera och definiera hur projektets behov på bästa sätt ska kunna tillgodoses. 

Upphandling

ECCENTRIC WP6 "Clean Vehicle"
V-2017-0427
Sista ansökansdag: 2017-09-29 kl. 23:59

Upphandlingsdokument ECCENTRIC (mer information om upphandlingen) (PDF 584 kB)

Page responsible:Malin Danielsson
Belongs to: Integrated Transport Research Lab (ITRL)
Last changed: Sep 05, 2017