Skip to main content

Stockholm deltar i EU-projektet Civitas Eccentric

Published Apr 15, 2016

Tillsammans med städerna Madrid, München, Åbo samt Ruse i Bulgarien kommer Stockholm under fyra år att delta i EU-projektet Civitas Eccentric.

Projektet ger Stockholmsdelen av pro­jektet cirka 35 miljoner kronor som ska användas för att skynda på utvecklingen att ställa om till förnybara bränslen och alternativa transportsätt. Stockholms stad, genom miljöförval­t­ningen, koordinerar arbetet i Stockholm.

KTH-ITRL leder utvärderingen av "nytta och effekter" av alla 12 åtgärder för bättre/hållbarare mobilitet som Stockholm gör. ITRL leder också demo-aktivitet för den första plugin el-hybrid lastbil för nattlig citydistribution i Sverige.

Ett flertal åtgärder kommer att genomföras för att snabba på marknadsutvecklingen och testa nya koncept för mer hållbara transporter. Olika typer av eldrivna fordon, som elcyklar, el­frakt­­­cyklar, elskåpbilar för hantverkare samt en ellastbil ska testas. Elfordonen ska lånas ut till olika typer av användare som får prova att använda dem under en lite längre tid. Dessutom ska fem vätgastaxibilar sättas i trafik och en publik vätgastankstation etableras.

Parkeringsmöjligheterna i ytterstaden ska förbättras så att det blir lättare att ställa ifrån sig bilen och välja ett annat färdsätt. Stombussarna på linje 1 snabbas upp. Tjänster som erbjuder samutnyttjande av bilar utvecklas och marknadsförs och en ny mobilitetstjänst som hjälper till att hitta transporter med fokus på en kombination av samåkning, bilpooler, cykelpooler och kollektivtrafik utvecklas.

Projektet ska också försöka minska antalet transporter i Stockholm genom att samordna tran­sporter till stadens egna verksamheter. En policy ska tas fram för hur cykeltrafiken ska ledas om och förbi byggarbetsplatser.

Aktiviteterna kommer framförallt att genomföras i innerstaden samt stråket Hammarby sjöstad – Årsta – Liljeholmen.

Deltagare i Civitas Eccentric Stockholm är:

  • KTH, Integrated Transport Research Lab (ITRL)
  •  Snappcar
  •  UbiGo Innovation
  •  GoMore ApS
  •  AGA Gas
  •  Taxi 020
  •  Mobility Motors Sweden – Nissan återförsäljare
  •  Cykelkonsulterna
  •  Stockholms stad – Miljöförvaltningen och Trafikkontoret

Kontaktpersoner för mer information: Peter Georen

Page responsible:Malin Danielsson
Belongs to: Integrated Transport Research Lab (ITRL)
Last changed: Apr 15, 2016