ITRL at Almedalen

ITRL will be present during the Almedalen Week on the 2-7 July to present its latest research on integrated transport.

Time: Mon 2018-07-02 - Fri 2018-07-06

Lecturer: Anna Kramers

Location: Almedalen, Visby

ITRL will be present at the following events:

Seminarium: Storskalig introduktion av elbilstaxi – är det möjligt?
Joram Langbroek, PhD Student, KTH ITRL
July 2nd, 14:30-15:15, Teaterskeppet, kajplats 10
Read more here

Mistra SAMS seminarium: "Vad ska Google och Baidu styra i trafiksystemet? Vilken är det offentligas roll?"
Anna Kramers, Mistra SAMS program manager
July 3rd, 13.30-14.40, Teaterskeppet, kajplats 10
Read more here

Seminarium: Vetenskap vs politik - en miljöutfrågning
Anna Kramers, Mistra SAMS program manager
July 4th, 18:00-18:45, Gotlands museum, Strandgatan 14
Read more here

Page responsible:infomaster@itm.kth.se
Belongs to: Integrated Transport Research Lab (ITRL)
Last changed: Jun 25, 2018